Jaarverslag 2011

JAARVERSLAG  2011 VAN DE DORPSRAAD ZOUTELANDE

 

We hadden in 2011 wederom , net als in 2010, slechts 2 keer een algemene dorpsraadvergadering. Dit is erg weinig. Er staat een heleboel te gebeuren in Zoutelande, maar kon , zoals in 2010 ook het geval was, door de complexiteit en onvolledigheid van de plannen nog niet naar de bewoners gecommuniceerd worden.

 

Samenstelling van de dorpsraad is als volgt:

Voorzitter                     Jeannette Marcusse

Secretaris                     Marianne Pauli

Penningmeester:             Freek Verrips

Leden:                            Jan den Herder (2e secr.), Jan Koppejan, Teddy Mink

                                     

Het jaar 2011 stond zoals het voorgaande jaar in het teken van de innovatie van Zoutelande.

 

Vergaderingen:

De dorpsraad is 9 keer bijeen gekomen in een besloten vergadering.

 

Contacten met Gemeente, Commissies en Belangengroepen over:

Werkzaamheden Langstraatplein, verpaupering, veiligheid en leefbaarheid, kunstcommissie,  voorzittersoverleg, onderhoud bossen, plaatsing oriëntatietafels, parkeerbeleid tijdens markt- en hoogtijdagen, herinrichting voetbalvelden, riolering, oud- en nieuwjaar, 2e woningbeleid, Tienden II, verkeersborden,

 

Door de Dorpsraad genomen initiatieven:

 

De dorpsraad is ca. 12 keer in vergadering geweest met de gemeente Veere.

De oriëntatietafels van de dorpsraad en de ZoMid zijn geplaatst.

De speeltoestellen in de Zwinstraat en Majoorwerf zijn geplaatst.  

Er is een jeu de boules-baan gerealiseerd aan het Oranjeplein. Ook zijn daar 2 bankjes geplaatst.

Het fietspad aan de Langedam is in de oude situatie teruggebracht.

Het bospad tussen de Bosweg en de Koddelaan is voorzien van een schelpenlaag.

 

Projecten die de aandacht blijven vragen:

Herinrichting Langstraatplein.

Plannen Tienden II.

Herinrichting van o.a. de voetbalvelden , de supermarkt, brede school.

Tweede woning-beleid c.q. deeltijdwonen.

Verkrotting.

Distel-overlast in het nieuwe bos.

Strooibeleid.

Riolering

Infopanelen bij de ingangen van Zoutelande

 

Ter afsluiting:

2011 was een roerig jaar voor wat betreft de ontwikkelingen in Zoutelande.

Wat 2012 ons brengt weet niemand, maar wel is zeker dat de dorpsraad Zoutelande zich blijft inzetten voor alles wat voor verbetering in het dorp vatbaar is