Mededeling inwoners 06-12-2011

MEDEDELING AAN DE INWONERS VAN ZOUTELANDE

Op 6 december 2011 stond er een openbare vergadering gepland van de dorpsraad Zoutelande. Tijdens deze vergadering zou door de gemeente de stand van zaken worden toegelicht van de in ons dorp aan de orde zijnde ontwikkelingen.

Helaas kan deze informatie bij nader inzien nog niet worden verstrekt en in verband daarmee gaat de openbare vergadering van de dorpsraad niet door. Deze informatievoorziening wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad in januari 2012.

De exacte datum daarvoor staat nog niet vast.

 

Het bestuur van de dorpsraad Zoutelande