De Meerpaal groeide uit van fruitboomgaard tot vakantiepark.

De Meerpaal groeide uit van fruitboomgaard tot vakantiepark


door
 Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE – Met de opening van een waterspeeltuin sloot vakantie­park De Meerpaal in Zoutelande gistermiddag een jarenlange perio­de van renovatie en nieuwbouw af. 
De watertuin, naast het levensgro­te VOC-speelschip, bestaat uit een nieuw schip met diverse wa­terelementen. Tevens werden de nieuwe, luxere hotelkamers (cha­tels)
 gepresenteerd. Het park van René en Inez Melis vond zijn oorsprong in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen Jan Melis met echtgenote Krina een fruitboomgaard begon aan de Duinweg in Zoutelande. Hij con­stateerde echter al snel dat het fruit niet goed gedijde aan de voet van de duinen, maar dat pas­serende kampeerders er graag hun tentje wilde opslaan.
René Melis: „Zo is het eigenlijk per ongeluk begonnen. Kamperen nam een vlucht in de jaren zestig en zeventig en pa kocht de omrin­gende volkstuintjes op voor uit­breiding. De kampeermarkt ont­wikkelde zich van tentje naar cara­van, camper en verder. Maar meer kon daar niet. Door ruilverkave­ling ‘verschoven’ landbouwgron­den naar elders op Walcheren en
 konden wij na jaren onderhande­len hier grond kopen.” Samen met de gemeente werd in het ka­der van de regiovisie ‘Walcheren 2000 plus’ een uitbreidingsplan gemaakt. De visie, een plan voor ruimtelijke ordening opgesteld door provincie, gemeenten, recrea­tiesector en ZMF, zette sterk in op toeristische ontwikkeling.
De Meerpaal ging van 1.5 hectare met 131 plaatsen naar bijna tien hectare aan de Werendijkseweg, met 72 kampeerplaatsen, 111 cha­lets en 38 hotelkamers. Jordy Me­lis is nu de derde generatie op het park. Hij heeft er met zijn vrouw Rosa brasserie De Meerpaal.

 De familie Melis: op de voorgrond Inez en René. Achter vlnr. zoon Yannick, schoondochter Rosa en haar man, zoon Jordy. foto Lex de Meester