Hof van Zoutelande blijft

DETAILHANDEL 
Alleen het Hof van Zoutelande blijft overeind

door Henk Postma ZOUTELANDE – Altijd, op vakantie in Zoutelande, misten ze iets. ,,Je had er veel frites en gebakken vis, maar geen belegde ambachtelijke broodjes, geen gebak, geen lekkere koffie.” Uiteindelijk besloot Ryan Kitslaar dat hiaat zelf maar op te vullen. 
Sinds drie jaar runt ze, er nu, sa­men met dochter Maggy, het Hof van Zoutelande, een kleine lunchroom annex delicatessenbak­kerij.
 Het pand, op een hoek van de kerkring, ligt enigszins uit de loop. ,,Het stond acht jaar leeg. Niemand durfde er iets in te be­ginnen. Maar ik dacht: als je een goed product verkoopt, komen de mensen vanzelf.” En inderdaad, van maart tot november loopt het storm. Vooral Duitse gasten we­ten de lunchroom te vinden, goed voor 26 soorten brood, 18 soorten gebak en een scala aan sappen, koeken en streekproducten, niet zelden bereid met ingrediënten als spelt, zuurdesem, zeewier, zee­kraal en mosselen. Hof van Zoute­lande is een van de weinige pan­den die overeind blijven wanneer zowat de hele kerkring wordt ge­sloopt. Het plan is vrijwel alle hui­zen te vervangen door recreatie­appartementen, eventueel met ho­reca en winkels. De gemeente heeft er zelfs een sloopsubsidie voor binnen gehengeld, tot verba­zing van belanghebbende Rein Lievense, die zegt niets van de plannenmakerij te weten.
Anders dan sommige onderne­mers
 in de Langstraat is Ryan Kitslaar niet bang dat de bouw van meer winkels tot leegstand leidt. Ze zegt zo een winkel in de Langstraat te willen huren. Want de lunchroom is haar wat te krap geworden. En wat de kerkring be­treft: ,,Waarom zou je er niet een outlet-plein van maken, met klei­ne units voor goedkope merkarti­kelen: heren-, dames-, kinder­bruidskleding, noem maar op. Als je daar ook in de winter mensen mee trekt, versterk je de andere winkels, mits je de autenticiteit van het dorp bewaart.”

 Aan de kerkring runt Ryan Kitslaar met dochter Maggy sinds drie jaar de ambachtelijke lunchroom annex delicatessenbakkerij Hof van Zoutelande. ,,Niemand durfde hier iets te beginnen, maar ik dacht: als je een goed product verkoopt, dan komen de mensen vanzelf.” foto’s Lex de Meester 

‘Ondernemers Zoutelande missen durf ’ 
Dorpsraad ziet volop mogelijkheden voor meer winkels. Maar Langstraat­ondernemers
 vrezen leegstand.

door Henk Postma ZOUTELANDE – Ze hebben er Ne­derlands mooiste stranden, en de beste campings. Onlangs nog is de dorpswinkelstraat, onder de duindijk, tot ieders tevredenheid fraai opgeleukt. ,,Maar onderne­mend Zoutelande is stil blijven staan. Er staat gewoon te veel te verkrotten”, schetst dorpsraad­voorzitter Jeanette Marcusse een andere kant van het verhaal.
Het zit haar dorpsraad niet lekker
 dat ondernemers uit de dorpswin­kelstraat (de Langstraat) in het ge­weer zijn gekomen tegen de komst van ‘een tweede winkelcen­trum’ bij de nieuw te bouwen su­permarkt even buiten het dorp richtingWestkapelle.
De gemeente Veere maakt nu ein­delijk ruimte voor initiatieven die Zoutelande nieuwe allure geven.
,,Dat mag niet op het laatste mo­ment worden getraineerd door on­dernemers die niet de durf heb­ben met vernieuwingen mee te
 gaan”, zegt Marecusse. Toch is on­dernemer Sjaak Koets, als ‘nestor’ van de winkeliers, samen met ho­recazaak Royal inmiddels een juri­dische procedure gestart tegen de mogelijke komst van zes nieuwe winkels bij de nieuw te bouwen supermarkt. Want die winkels, vrezen de ondernemers, zuigen straks de Langstraat leeg. ,,Al met al”, zegt Koets, „gaat het om een verdubbeling van de winkel- en horecaruimte. Daar is geen markt voor. Dat de supermarkt uit de dorpskern verdwijnt, prima. Die zit hier te krap. Maar die wil ook andere winkels meenemen: bak­ker Bliek bijvoorbeeld, en de slijterij/drogisterij. Al die leegko­mende winkelruimten zie ik zo gauw niet gevuld.” Twee opposi­tiepartijen, DTV en VVD, hebben inmiddels ook al bedenkingen geuit.
Volkomen ten onrechte, meent dorpsraadvoorzitter Marcusse.
Volgens haar komen zelfs te wei­nig winkels leeg om alle nieuwe gegadigden te herbergen. ,,Neem de winkel waar bakker Bliek nog in zit. Die is van Koets. Tegen an­deren vertelt hij dat de huurders ervoor in de rij staan.”
Ja, reageert Koets, ,,Er zijn altijd wel mensen die interesse tonen.
Tot je de huurprijs noemt. Daarna hoor je dan niets meer. En ik zit niet te wachten op iemand met een slecht product die na een jaar alweer afhaakt. Want inderdaad, het niveau van ons toeristisch pro­duct moet omhoog. Maar loop je te hard van stapel, dan bereik je het tegendeel. Dat wij stil staan, is denigrerend. In de Langstraat is juist de afgelopen jaren ongekend veel gebeurd.”

De supermarkt (links) verhuist naar een plek bij de voetbalvelden. Komen daar nog meer winkels dan loopt de Langstraat leeg, vrezen winkeliers.