Hoop voor Hofje van Janse

Er gloort weer hoop voor hofje van Janse

Het hofje van Janse aan de Duin­weg in Zoutelande is geveild.
Projectontwikkelaar Piet Juten heeft noodgedwongen de stek­ker uit zijn nieuwbouwproject getrokken. Er gloort weer hoop aan de horizon voor het jaren­lang slepende dossier.
door Annemarie Zevenbergen
D
e verloedering van het hofje van Janse in Zou­telande nam jaar na jaar toe. Het is al lang een doorn in het oog van het dorp. Maar er gloort weer hoop voor de voormalige timmerwerk­plaats van de familie Janse. Die hoop is nu gevestigd op de nieuwe eigenaren: Michel van Dis en Ben­no Groeneweg. Zij verwierven het complexje op een executieveiling begin deze maand.
Die veiling betekende het definitie­ve einde van de plannen van pro­jectontwikkelaar Piet Juten uit Ber­gen op Zoom. Geruchten dat het faillissement van zijn bedrijf de re­den is van de veiling spreekt hij te­gen. „Mijn bedrijf bestaat nog.
Maar dit trekt wel een hele zware wissel. Zowel privé als zakelijk.
Het is een enorme strop voor mij, waarvan ik de draagwijdte nog niet kan overzien."
Wethouder Chris Maas van de ge­meente Veere geeft aan dat er al overeenstemming was bereikt met de voormalige eigenaar. „Het is jammer dat dit niet doorging, maar het zij zo. Het zou om de bouw van twaalf woningen gaan, maar dat is dus nooit tot uitvoe­ring gebracht. Het huidige bestem­mingsplan is geënt op de bestaan­de bebouwing; wonen aan de straat in de vorm van lintbebou­wing. We wachten nu af wat de nieuwe eigenaar van plan is. Hij heeft nog geen contact met de ge­meente gezocht. Veere is dit mo­ment bezig met een visie voor het centrumgebied van Zoutelande.
De aanzet daarvoor moet voor de zomer op papier staan. We moe­ten straks kijken of de nieuwe plannen daar in passen."
Het hofje verkeert zo langzamer­hand in deplorabele toestand door de jarenlange leegstand. De dorps­raad van Zoutelande luidde vorig jaar al de noodklok. Voorzitter Jea­nette Marcusse nam zelfs termen als 'verkrotte zooi' en ' verloede­ring' in de mond. Zij toont zich dan ook verheugd met de verkoop „Michel van Dis is van doen en aanpakken. Hij heeft het niet gekocht voor leegstand.
Het is sneu voor de projectontwik­kelaar. Ik heb begrepen dat hij nog niet eens de helft van zijn aan­koopsom terugkrijgt. Maar het wordt tijd dat er iets gebeurd. Tijd voor iets nieuws in Zoutelande.
En voor iets dat daar ook goed in de omgeving past." 

Het hofje van Janse in Zoutelande is geveild.  De kopers willen er snel mee aan de slag.

Nieuw leven voor timmerwerkplaats

door Annemarie Zevenbergen
D
e plannen voor het hofje van Janse in Zoutelande gaan nog alle kanten op, maar één ding weet Michel van Dis zeker. Er komt iets ' moois'.
„ Zodra het officieel op onze naam staat, gaan we onmiddellijk met de gemeente in gesprek over wat er wel en niet kan en mag. En dan gaan we snel aan de slag. Dat moet ook wel want het is erg vervallen." Van Dis kocht het samen met dorpsgenoot Benno Groeneweg.
Er gloort dus eindelijk weer hoop aan de horizon voor het hofje van de familie Janse, die er vroeger een timmermanswerkplaats had.
Van Dis is geen onbekende onder­nemer opWalcheren. De namen Bouwman en Dis & That waren ja­ren aan hem verbonden. In Zoute­lande (Langstraat) en Domburg ('t Groentje) heeft hij nog de dames­kledingzaken Seven. Daarnaast ver­huurt hij vakantieappartementen en winkelpanden.
„Wij hebben het hofje voor een la­ge prijs kunnen kopen. Dat geeft ons meer mogelijkheden om er iets te ontwikkelen, dan de project­ontwikkelaar die er jaren mee be­zig is geweest. Ontwikkelen kost veel geld. Wij kunnen er met een frisse blik tegen aan kijken. We hebben veel ideeën, maar er is nog niets concreet."
„Het dorp heeft ook weer wat nieuws nodig. Zoutelande heeft een beetje stilgestaan. Langzamer­hand zie je dat veranderen, er komt een nieuwe stroming op gang. Met ondernemers die willen aanpakken. Natuurlijk is dit voor ons een commercieel project. We zijn niet Roomser dan de paus, we doen dit echt niet alleen voor de gemeenschap. Maar als Zoutelan­der wil ik wel dat er iets komt dat past in de omgeving."