Iedereen kent de meester

BOEK EN OVERZICHTSTENTOONSTELLING 

In Zoutelande kende iedereen de Meester
 

Meester Schoenmaker komt weer tot leven in Zoutelande. Met een boekje en een overzichtsexpositie.

door Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE - Het beeld dat in Zoutelande nog steeds leeft van meester Herman Schoenmaker is dat van een warm, godvruchtig man met belangstelling voor alles en iedereen. Van een geliefd ama­teurschilder, wiens werk nog im­mer talloze woonkamers in het kustdorp siert. Een duizendpoot ook; actief in kerk, zondagsschool, verenigingsbesturen zoals de schaatsvereniging Van Kras tot Krul en de jongelingsvereniging.
Hij was sterk betrokken bij de dorpsgemeenschap en voltrok als ambtenaar van de burgerlijke stand veel huwelijken. Ook paren met huwelijksproblemen konden terecht bij de meester.
Zijn leven is nu vervat in het boekje 'Herinneringen aan Mees­ter Schoenmaker, 1913 - 1995' en in een driedaagse overzichtsexpo­sitie in de Zoutelandse Catharina­kerk, de kerk die zo'n grote rol speelde in het leven van de schoolmeester.
Zoon Maurits Schoenmaker: „Het is aandoenlijk hoe de relatie tus­sen het dorp en mijn vader valt te lezen in het boekje. Hij roept nog steeds warme gevoelens op, maar hij had ook warme gevoelens voor Zoutelande. Het schetst ove­rigens niet alleen zijn leven, het geeft ook een tijdsbeeld. Dat van een dorp met duizend inwoners, een wereld op zich. Iedereen ken­de iedereen. Er waren twee dorps­agenten die om de beurt dienst hadden. De groenteboer, bakker en melkboer kwamen afwisse­lend aan de deur. Er was ook een bloeiend verenigingsleven. Van 1 juni tot 31 augustus waren er bad­gasten, vanaf september was het dorp weer van ons. De winter was altijd gezellig. Mijn ouders en ik hebben er heerlijk gewoond."

Meester Herman Jacobus Schoen­maker werd in 1913 in Vlissingen geboren en kwam in 1934 als kwe­keling naar Zoutelande. Hij is er nooit meer vertrokken. De mees­ter trouwde er zijn Truus, even­eens uit Vlissingen. Ook Truus (Bliek) speelde een vooraanstaan­de rol in de dorpsgemeenschap.
Samenstelster van het boekje Lut Lievense-Nauts betreurt het nog steeds dat ze de meester nooit heeft aangesproken. „Ik zag hem vroeger altijd bij zijn atelier. Pijp in de mond, vaak in gesprek met dorpsgenoten. Maar ik was jong en keek tegen hem op. Ik durfde het niet." Nu ze de ontdekkings­reis door zijn leven heeft gemaakt voor boekje en overzichtstentoon­stelling, begrijpt ze waarom Zou­telande zo dol was - en nog is ­op de man. „Hij geeft mij een heel warm gevoel. Ik heb zoveel verhalen gehoord en zo veel spul­letjes voor de expositie gekregen van dorpsgenoten. Ook mensen die al verhuisd zijn naar elders, hebben gereageerd. Zij zijn gebeld door vrienden die hier nog we wo­nen. Het voelt alsof hij hier echt weer aanwezig is." 
Herinneringen aan Meester Schoen­maker, € 9,95. Uitgever Fiona Hack, www.deklimmendester.nl/contact. Te koop in de Catharinakerk tijdens de expositie, 't Boekenhuisje aan de Langstraat en tijdens de kunstroute (15/16/17 augustus), De Bellink 4.