Kamer eist uitleg over hogere erfpacht Zoutelande

Kamer eist uitleg over hogere erfpacht Zoutelande


door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - De Tweede Kamer eist opheldering van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA) over de 'exorbitante stijging' van de erf­pacht voor woningen in de dui­nen bij Zoutelande. Waterschap Scheldestromen wil de erfpacht voor 16 ( vakantie) wo­ningen en 2 hotels sterk verhogen. Kamerlid Ad Koppejan, wonend in Zoutelande, heeft de kwestie aan de orde gesteld. De pachtover­eenkomsten zijn 25 tot 30 jaar gele­den gesloten en worden nu her­zien.

Koppejan: „Een voorbeeld: ie­mand betaalt nu 599 euro per jaar en gaat 11.750 euro betalen. Een an­der betaalt nu 1985 euro en moet 16.203 euro gaan betalen. Er is wel een overgangsregeling van vier jaar, maar er zullen mensen zijn die dit niet zomaar kunnen beta­len."

De Kamer wil van Bleker weten of hij de stijging redelijk vindt.Water­schap Scheldestromen vindt van wel. De stijging is 'realistisch' en 'marktconform', zegt Denis Steijae­rt, lid van het dagelijks bestuur. „Het gaat om 18 contracten die op 31 december 2010 afliepen. Een on­afhankelijk taxateur stelde de waar­de vast. In 25 en 30 jaar, de looptij­den van de contracten, steeg on­roerend goed enorm in waarde."

Binnenkort zijn er gesprekken tus­sen het waterschap en de bewo­ners. Een lagere verhoging zit er volgens Steijaert niet in. „ Je kunt ook zeggen dat mensen al 25 of 30 jaar te weinig betalen. Het zijn in­komsten voor het waterschap. Ver­lagen we die, dan moeten we het geld bij andere mensen halen. Dat is niet reëel."