Lewedorps bedrijf redt project

Fraanje ontwikkelt supermarkt en huizen aanWestkapelseweg   01/05/2012

Lewedorps bedrijf redt project Zoutelande


door Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE -
Veere heeft deze week een samenwerkingsovereen­komst gesloten met bouwbedrijf Fraanje voor de bouw van een su­permarkt en woningen aan de Westkapelseweg in Zoutelande.
Daarmee is de toekomst van het project verzekerd. Het plan be­helst, naast supermarkt met win­kels en restaurantje, de bouw van een brede school, sport­accommodaties voor VV de Meeu­wen en de verplaatsing van de vel­den van de voetbalvereniging. Het project hing aan een zijden draad­je omdat de vorige ontwikkelaar zich op het allerlaatst terugtrok. De Eindhovense exploitant wilde het risico niet aan.
Inmiddels heeft bouwbedrijf Fraanje uit Lewedorp zich wel be­reid verklaard dat risico te nemen, waardoor het bouwplan is veiligge­steld. Fraanje koopt de 2100 vier­kante meter grond waarop de su­permarkt gebouwd wordt.
Die super zal zo'n 1500 vierkante meter beslaan. Daarnaast is er 200 vierkante meter voor een restau­rant, op de rest van de grond kun­nen winkels gebouwd worden. Vol­gens de gemeente is er al een ak­koord bereikt met een scooterver­huurbedrijf. Ook de Rabobank heeft al interesse getoond.

De gemeente heeft inmiddels een architect gevraagd een ontwerp te maken voor de sport­accommodaties voor VV de Meeu­wen. Het gaat om een kantine, kleedkamers en tribunes. Dat moet voor de zomer op papier staan. De bouw hiervan kan, als het aan de gemeente ligt, volgend jaar beginnen.

Verantwoordelijk wethouder Jaap Melse toont zich uitermate ver­heugd over de inmenging van Fraanje. „De toekomst van het pro­ject was zeer ongewis door de te­rugtrekking van de vorige ontwik­kelaar. Maar binnen een week heeft Fraanje die handschoen op­gepakt. We hebben nu een packa­ge deal. Franje koopt de grond waarop de super komt en de drie kavels voor woningen. Daarop kan hij vier of vijf huizen bouwen. Voor de bouw van de rest volgt ge­woon een aanbestedingsprocedu­re."

Het bestemmingsplan Westkapel­seweg ligt vanaf volgende week ter inzage. De gemeenteraad buigt zich waarschijnlijk in september of oktober over het plan.