Mariniers zien wat in Zoutelandse bouwgrond

187 zitjes in groen en wit
VV De Meeuwen heeft zin om de handen uit de mouwen steken bij afbouw van nieuwe accommodatie.


door Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE - De eerste paal gaat 20 april de grond in voor de nieuwe huisvesting van de Zoutelandse voetbalvereniging De Meeuwen. De club moet ook flink de handen uit de mouwen steken en zelf de kantine afbou­wen.
Al jaren zit de club met verouder­de accommodatie en ruimtege­brek. Plannen voor verhuizing naar de Noordendolfer sneuvel­den in 2010. Nu worden hoofd­veld en tweede veld 'opgescho­ven' en komt er nieuwbouw. De huidige kleedkamers en kantine verkeren in slechte staat. Zo valt op de site van de club te lezen; 'De kantine dateert van 1971. Zij kan niet meer aan de eisen van de­ze tijd voldoen. Het comfort voor de leden en onze gasten schiet te­kort. Ook de werksituatie voor on­ze vrijwilligers is verre van ide­aal.... Slopen die zaak!' Die hartewens van de Meeuwen wordt nu vervuld. Sloop volgt ove­rigens pas eind dit jaar als de nieu­we accommodatie gereed is. De velden zijn naar verwachting speelseizoen 2014-2015 bespeel­baar. Tot die tijd blijven De Meeu­wen op de oude velden.

De gemeenteraad van Veere ging vorig jaar akkoord met een bijdra­ge van 1,5 miljoen euro voor nieuwbouw, opknappen van het trainingsveld en het verplaatsing van hoofdveld en tweede veld. De club steekt ook een ton in de nieuwbouw. Veere financiert een deel uit de grondverkoop van het Zoutelandse nieuwbouwproject De Tienden. Na de nieuwe accom­modatie volgen de bouw van bre­de school en supermarkt op de lo­catie van het huidige eerste veld.
De nieuw tribune is geïnspireerd op die van vv Dauwendaele. Deze Middelburgse voetbalvereniging heeft haar kleedkamers onder de tribune en dat is straks ook het ge­val bij De Meeuwen. Chiel de Jon­ge, projectleider nieuwbouw en bestuurslid van De Meeuwen: „Wij zijn bij andere clubs gaan kij­ken en het idee van Dauwendaele beviel ons het best. Straks hebben we acht kleedkamers onder de tri­bune. De kantine komt op de kop van de tribune. Die wordt in sta­len casco neergezet en wij bou­wen dat verder af. Er zijn al ge­noeg helpende handen. Iedereen is enthousiast."

De tribune krijgt 187 zitplaatsen in de clubkleuren groen-wit. Ove­rigens ziet De Jonge de stoeltjes liever verder uit elkaar. „Je zit te dicht op elkaar. Als ze ruimer ko­men, verliezen we er misschien een stuk of twintig, maar dat is geen ramp. We hebben een hondstrouw publiek, gemiddeld zo'n 100 tot 120 per wedstrijd. Dat past wel. De achterwand van de tribune is van gelaagd glas. Als je naar achter kijkt, zie je ook het tweede veld."
De kleedkamers zijn eind dit jaar gereed, de kantine in 2014/2015 verwacht De Jonge. Onder de tri­bune komen verder een EHBO-ka­mer, bestuurskamer, machine­ruimte en een werkplaats voor de onderhoudsploeg. De club kan niet wachten om hamer en verf­kast te hanteren. „We hebben nu echt lang genoeg gewacht", be­sluit De Jonge. De velden en tribune van De Meeuwen (midden) met rood nieuwbouw brede school en supermarkt aan de Westkapelse weg. Links het Kustlicht.

door Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE - De gemeente Veere toont zich tevreden over de verkoop van de kavels in nieuwbouwplan de Tienden II. Van de vijftig bouwkavels zijn er op dit moment nog zestien beschikbaar. 

Twaalf gaan er naar een ontwikke-laar, elf zijn verkocht voor het project Collectief Particulier Opdrachtgeversschap Zeeland (acht starterswoningen en drie senioren), elf zijn er voor de bouw van een vrijstaande woning of twee onder één kap. De gemeente heeft nog negen á tien jaar voor de verkoop van de resterende zestien. „We zijn heel tevreden. Als je alles in één keer verkoopt, ben je ook ineens door je voorraad heen. Er bereiken ons nu al geluiden dat mariniers die naar Vlissingen komen, interesse hebben. Die zien wel wat in Zoutelande. Voor hen hebben we nu nog wat achter de hand", aldus wethouder Jaap Melse. Vorige week sloot de eerste inschrijvingstermijn voor de kavels. Melse: „Maar er zijn nu al weer nieuwe geïnteresseerden. We hebben tijd genoeg." 

Voor de financiering van de Meeuwen- accommodatie en de bouw van de brede school aan deWestkapelseweg gebruikt Veere de meeropbengst van de grondverkoop van de Tienden II. „De gemeenteraad is akkoord dat we zo het tekort dekken. Wat we daarna overhouden, gaat terug naar het grondbedrijf", aldus Melse. In de Tienden II zijn zo'n zestig woningen gepland. Aan de randen vrijstaand en binnenin een meer flexibele invulling, afhankelijk van de vraag. De SVRZ wil er woningen voor dementerende ouderen. Aan de Westkapelseweg komt een nieuwe supermarkt (1400 vierkante meter). De appartementen erboven zijn vervallen. In het gebouw van de brede school komen tevens een gemeenschapscentrum en gymzaal.

 


_ Pupillen van De Meeuwen werken een training af. Op de achtergrond is het voorbereidende werk voor de nieuwbouw begonnen. foto Ruben Oreel