Zoutelande wil niet alleen rode baksteen

Zoutelande wil niet alleen rode baksteen

Zouteland gaat flink op de schop. Maar, vindt het dorp, de nieuwbouw moet wel lichter van kleur.

door
 Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE  ,,De alom aanwezige rode baksteen in Zoutelande is geen stijlkenmerk”, vertelt een oudere inwoonster. Het was vroeger gewoon de goedkoopste steen, dus veel gebruikt. 
Veel dorpsbewoners willen dan ook liever niet dat de nieuwbouw in en om het dorpshart in diezelfde rode baksteen wordt opgetrokken. Te donker en te somber. Dat past niet bij een kustvakantiedorp, waar een meer mediterrane uitstraling bij hoort.
 
Dorpsraadvoorzitter Jeanette Marcusse vangt die geluiden inmiddels veelvuldig op. Zeker na de presentatie van de plannen voor de complete herinrichting van het Willibrordusplein en directe omgeving; nieuwbouw Hofje van Janse en hotel en appartementen aan weerszijden van de Smidsstraat (locatie zaal Middendorp en hotel Willebrord). Basis voor de ontwerpen is de dorpsvisie Zoutelande, waarin wordt uitgegaan van die ‘karakteristieke’ rode baksteen en rode dakpannen.
 
Architect Rob van den Bergh vertelt dat het ontwerp voor Willibrordusplein, Westkapelseweg en Nieuwstraat volgens een ‘paspoort’, de dorpsvisie dus, is gemaakt. „Maar in de stenen zitten
 kleur- en structuurnuances. Dat is in de artist’s impressions niet goed te zien. Als blijkt dat de algemene voorkeur toch uitgaat naar lichtere kleuren, is dat ook geen probleem.” 
Wethouder Jaap Melse bevestigt de geluiden uit dorpsgemeenschap en dorpsraad. „Alles zit nu nog in een beginstadium. Natuurlijk is het niet de bedoeling om somber te bouwen. Het dorp moet een frisse uitstraling richting de toekomst krijgen. De dorpsvisie ligt er, maar bij de definitieve bouwvergunningen wordt natuurlijk ook nader gekeken naar de kleuren.”
 
De herinrichting van het Willibrordusplein en directe omgeving zit dus alleen nog in de ontwerpfase. „Prachtig hoor”, zegt Lein Lievense, eigenaar van negen panden
 aan het plein. „Maar realistisch met deze recessie...? Jammer dat alles al zo openbaar is, ik heb mijn panden nog niet verkocht.” 
Het totale plan behelst twaalf huur/koop appartementen aan de oostkant en zestien aan de noordkant van het plein; aan deWestkappelseweg twaalf en hoekWestkapelseweg- Nieuwstraat negen appartementen en aan de Nieuwstraat zes grondgebonden woningen. Onder de appartementen komen commerciële ruimtes; horeca en winkeltjes. Thans worden op nummer 28 aan het plein al vijf appartementen gebouwd.
 
Het vervallen hofje van Janse, hoek Duinweg-Langedam, maakt plaats voor 19 appartementen met commerciële units op de begane grond. De appartementen krijgen een dubbele bestemming, zowel permanent als recreatief.
 
Langs deWestkapelseweg wordt nu gebouwd aan een nieuwe supermarkt. Daar komt een multifunctioneel centrum bij met brede school, sportzaal en dorpshuis. De Rabobank aan de Ooststraat, staat te koop. Het gebouw wordt gesloopt. Naar verluidt komen er appartementen in voor permanente bewoning.
 
Het Beach hotel van de familie Kloeg aan de Duinweg wordt eveneens aangepakt. De plannen omvatten deels nieuwbouw en deels renovatie, het huidige aantal kamer gaat van 41 kamers naar 65 tot maximaal 70. Hotel de Tien Torens verderop gaat nieuw leven tegemoet als Duinhotel met tien strandlodges. Een project van horcaondernemer Peter Bommeljé.
 

Zoutelande gaat dus flink op de
 schop de komende jaren. 
De ontwerpen zijn gebaseerd op de dorpsvisie. Maar lichtere kleuren kunnen natuurlijk 
Architect Rob van den Bergh