Plan Zoutelandeis herzien

Voetbalaccommodatie De Meeuwen schuift op voor supermarkt, school en zorgwoningen

Plan
Zoutelande is herzienZOUTELANDE -
Voetbalclub De-Meeuwen hoeft niet te verkassen. De accommodatie schuift alleen wat op naar het noorden. Daarmee komt langs de Westkapelseweg, tegen de bebouwde kom, ruimte vrij voor de nieuwe ( brede) school, de supermarkt, enkele zorgwoningen, en een parkeer- annex 'belevingsplein'.

De gemeente Veere hoopt hiermee de impasse te doorbreken rond de verplaatsing van allerlei voorzieningen in het dorp. Deze nieuwe 'denkrichting' maakt korte metten met eerdere, vaak sterk omstreden plannen. Volgens wethouder Jaap Melse is er een 'heel breed draagvlak' voor. ,,Ze zijn er in Zoutelande zo zachtjesaan steeds enthousiaster over.''

Begin dit jaar was het nog de bedoeling de voetbalvelden te verplaatsen naar de andere kant van het dorp aan de Noordendolfer.

Dat stuitte op felle tegenstand van omwonenden. Er dreigden slepende procedures.

Die zouden ook de verhuizing blokkeren van de supermarkt naar de huidige voetbalvelden. En dat terwijl de supermarkt nu al zeventien jaar op zoek is naar meer ruimte. De eigenaar van de supermark, Johan van den Berg, werd het allemaal zo beu dat hij dreigde zijn zaak te sluiten.

De dorpsraad sloeg alarm, en de gemeenteraad greep in. Burgemeester en wethouders kregen opdracht hun huiswerk over te doen. Volgens wethouder Melse vond daarop intensief overleg plaats met alle betrokkenen: voetbalclub, supermarkt, dorpsraad, schoolbestuur en zorgstichting SVRZ.

Ook de doe-het-zelf-zaak Plus Klus was bij dat overleg betrokken. Want die krijgt nu de mogelijkheid om met de supermarkt mee te verhuizen naar de nieuwe plek bij de voetbalvelden. Beide bedrijven zijn in de dorpskom uit hun jasje gegroeid.

De nieuwe inzichten hebben ook gevolgen voor de uitbreidingswijk De Tienden II. Daar wordt nu niet, zoals de bedoeling was, een ( brede) basisschool gebouwd. Ook die school komt bij de voetbalvelden.

De voetbalaccommodatie verandert in zoverre dat de twee velden naar het noorden opschuiven. Het hoofdveld, dat het dichtst bij de dorpskom ligt, verdwijnt om plaats te maken voor de nieuwe voorzieningen. Daarvoor in de plaats wordt aan de noordkant, waar nu een parkeerterrein ligt, een nieuw veld wordt aangelegd. In de nieuwe situatie wordt tussen de twee velden het clubhuis en de kleedaccommodatie gebouwd.

Wethouder Melse durft nog niet te voorspellen hoe snel er gebouwd kan worden. ,,Dat hangt af van de verdere procedures." In de hoop dat niemand dwars gaat liggen, belooft de wethouder iedereen, onder wie ook omwonenden, te betrekken bij de precieze invulling van de plannen. Het is de bedoeling dat de supermarkt, de doe- het-zelf zaak, de ( brede) school en de zorgwoningen te bouwen rondom een plein waarop meer dan honderd auto's terecht kunnen. Daarnaast moet het aantrekkelijk zijn om op dat plein te vertoeven. Verder is het de bedoeling de Westkappelseweg door herinrichting veiliger te maken.

 


door Henk Postma De voetbalaccommodatie van De Meeuwen schuift wat op naar het noorden voor een supermarkt, een doe-het-zelfzaak, een brede school, enkele zorgwoningen en een plein waarop ook geparkeerd kan worden.

foto Lex de Meester