Plannen Tienden 2

Zoutelande ziet plannen Tienden II en Westkapelseweg nu wel zitten

door Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE - De laatste losse eind­jes aan het plan voor herinrichting van de Westkapelseweg in Zoute­lande zijn afgedicht. VV De Meeuwen gaat akkoord met de verschuiving van voetbal­velden voor de brede school en de supermarkt. Met de eigenaar van de huidige supermarkt aan de Langstraat is ook overstemming be­reikt. Zoutelande nam gisteravond in een stampvolle zaal Midden­dorp, kennis van de laatste wijzi­gingen in de plannen voor de Westkapelse weg en de Tienden II. Weinig tegengas, wel wat mitsen en maren over details. De teneur was 'laten we maar beginnen als al­les goed geregeld is'. Men heeft im­mers lang genoeg gewacht.
De nieuwe supermarkt (1400 vier­kante meter) komt in een blok van 2000 vierkante meter. De reste­rende 600 vierkante meter is voor andere economische doeleinden. Er komen geen appartementen op de supermarkt, waarvan eerst spra­ke was. Vóór de supermarkt komt een 'belevingsplein'.
De brede school wordt aan de kant van de Majoorwerf niet ho­ger dan één bouwlaag. In het ge­bouw komt tevens een dorpshuis­achtige voorziening en een gym­zaal.
Er zijn gesprekken met Kin­deropvang Walcheren. Als alles meezit zal het sportcomplex in 2015 gereed zijn, waarna de rest van de bebouwing volgt.
In de Tienden II zijn rond de zes­tig woningen gepland. Aan de ran­den vrijstaande huizen en binnen­in een meer flexibele invulling om in te kunnen spelen op de markt. De SVRZ wil er woningen voor de­menterende ouderen realiseren. Huisarts en fysiotherapiemaat­schap zouden ook een plek kun­nen vinden in de Tienden. De ge­meente hoopt na de zomer te star­ten met het bouwrijp maken en de kavels eind dit jaar uit te geven.