Toeristische trend in de regio

‘ Toeristische trend in de regio’

door Kees Rijborz 19 mei 2015
ECONOMIE
 
„Je ziet dat de economie opWal­cheren weer een beetje aantrekt.
Met de zzp’ers gaat het bijvoor­beeld heel goed. Zij kunnen weer vooruitkijken na een mindere pe­riode. Op de minicampings rond Zoutelande zie je ook steeds meer mensen die naarWalcheren ko­men om hier vakantie te vieren.
Dat is volgens mij ook een teken dat het goed gaat met de econo­mie. De burgers hebben meer om te besteden en daar plukken wij ook de vruchten van.”
 
NATUUR
 
„De laatste jaren is er veel geld geïnvesteerd in de fietsroutes op Walcheren. Denk bijvoorbeeld aan de bewegwijzering voor de fietspaden. Daarnaast zijn de wan­delpaden aangepakt. Dat is fijn.
Nu kunnen meer mensen naar de herten kijken, die in het gebied rondlopen. De natuur in de regio vind ik toch al best aantrekkelijk.
Ik voel mezelf echt een mens van de zee.”
 
TOERISME
 
„Er trekken steeds meer Belgen naar de regio. Dat is een trend die op dit moment gaande is. Er is geen enkel negatief aspect dat ik
 bij het toerisme opWalcheren kan bedenken. Natuurlijk wordt het drukker op de wegen, maar dan moet je gewoon iets vroeger van huis vertrekken. Al die toeris­ten stimuleren ook de lokale eco­nomie. Dat moet je dus koesteren. Je moet er juist op proberen in te spelen. De Belgen die hier komen zijn echte Bourgondiërs. Zij zijn meer geneigd om ‘s middags te eten. Duitsers houden het toch vaak bij een snelle hap als ontbijt, zij staan minder bekend als echte fijnproevers.” 
POLITIEK
 
„Iets wat me bijvoorbeeld echt stoort is het feit dat je geen ijsjes
 mag verkopen beneden aan het pa­viljoen. De gemeente Veere heeft dit misschien tien jaar lang ge­doogd, want iedereen verkocht ijs­jes op deze manier. Daar kwam he­laas een einde aan toen een onder­nemer bij de gemeente begon te klagen. Sindsdien let de lokale poli­tiek in Veere meer op de regelge­ving en nu is het voor elke onder­nemer verboden om ijsjes aan het strand te verkopen. Ik vind dat je de ondernemer hierin vrij moet la­ten. Elke investering die wij, of een andere onderneming, doen, kan alleen maar bijdragen aan het goede imago van de gemeente Veere en dat moet je juist stimule­ren.”
HORECA 
„Aan deze kuststrook heb je vele verschillende paviljoens. Het beeld dat mensen hebben over een paviljoen is dat het een vere­delde frituur is. Wij willen ons daar van onderscheiden. Daarom kiezen we ervoor om huisgemaak­te soepen, verse vis en zelfs tarbot op het menu te zetten. Daarnaast kun je hier vele soorten wijn krij­gen. De paviljoens hier in de buurt zien we niet als concurren­ten. Zij hebben een totaal ander aanbod. We verwijzen potentiële klanten juist door naar elkaar. Als hier een groep van vijftien man komt en voetbal wil kijken verwij­zen we ze graag naar onze buren.
Ik zie ons paviljoen meer als een restaurant.’’ 
WALCHEREN
 
„De regio barst van de mooie ge­bieden. De campings in Zoutelan­de staan al jaren aan de top van Nederland. Dat geldt ook voor de stranden, die bekend staan als schoon en milieuvriendelijk. Men­sen die naar de regio trekken, ko­men hier voor hun rust. Dat is een groot voordeel watWalche­ren heeft te bieden. Bovendien heeft Zoutelande het grootste aan­tal zonuren per jaar in Nederland.
Walcheren heeft geen dingen die minder scoren. Het is een mooie en complete regio.”

 Marijn Faasse: „De inwoners hebben meer te besteden en daar plukken wij ook de vruchten van.” foto Izaäk Verkeste Het Walcheren van...
In deze wekelijkse rubriek schetst een inwoner van Walcheren zijn of haar beeld van de regio.
Vandaag de laatste aflevering van deze rubriek met Marijn Faasse, eigenaar van Strandpaviljoen de Strandzot in Zoutelande.