Verhuizing Fysio Zoutelande

20 april 2012

Verhuizing fysio is stap naar nieuw gezondheidscentrum


door Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE - Fysiotherapieprak­tijk Zoutelande verhuist voorlopig naar de David Koddelaan. Donder­dag zijn de units geplaatst waarin een oefenzaal van vijftig vierkante meter, twee behandelkamers en een wachtruimte komen. Op 1 mei gaan de deuren van de tijdelij­ke vestiging open.

De verhuizing moet de eerste stap zijn richting een nieuw te bouwen gezondheidscentrum in de Tien­den 2 in Zoutelande. In de nieuw­bouwwijk zijn rond de zestig wo­ningen gepland. De SVRZ wil er woningen voor dementerende ouderen realiseren. Daar zou een gezondheidscentrum bij kunnen, waarin onder meer een huisarts en een fysiotherapiepraktijk een plek kunnen vinden. De huisarts­praktijk zit nu al in een tijdelijke vestiging aan de David Koddelaan. De fysiotherapiepraktijk volgt nu ook en komt daarnaast te zitten.

Fysiotherapeut Wouter Kousema­ker geeft aan dat het de intentie van de maatschap is om in de Tien­den 2 deel te nemen in een ge­zondheidscentrum, vergelijkbaar met dat aan de Duinweg in Koude­kerke.

Wouter Kousemaker: „Wij vor­men de fysiotherapiemaatschap Koudekerke/ Zoutelande. In Koude­kerke zit al een gezondheidscen­trum waarin naast fysiotherapeu­ten ook bijvoorbeeld diëtisten, een prikpoli, psychologen, een apo­theek, thuiszorg en huisartsen ge­vestigd zijn die ook met elkaar sa­menwerken. Dat zou in de Tien­den 2 straks ook in een dergelijke vorm kunnen. Wij willen dat in de toekomst zelfs breder trekken door de hele hoek Zoutelande/ Meliskerke vanuit dat centrum te bedienen."

Bij de maatschap Koudekerke/-Zoutelande werken nu tien fysio­therapeuten met verschillende spe­cialiteiten zoals manuele therapie, lymfedrainage, geriatrische fysio­therapie, sportfysioterapie en bek­kentherapie.

Als de plannen doorgaan, hoopt de gemeente Veere na de zomer te beginnen met het bouwrijp ma­ken en de kavels eind dit jaar uit te geven. Daarmee zou een einde ko­men aan een jarenlange discussie rondom de verhuizing van de sportvelden van voetbalvereniging de Meeuwen, de supermarkt en de bouw van de nieuwe brede school. Het eerste plan om de sportvelden van de Westkapelseweg naar de Noordendolfer te verplaatsen en op de oude velden de supermarkt te bouwen, werd in 2010 van tafel geveegd.

Nu schuiven de velden aan de Westkapelseweg iets op voor de brede school en supermarkt. Het sportcomplex moet in 2015 gereed zijn, waarna de overige bebou­wing in de Tienden 2 volgt.