Vogels blij met Sprookjesbos

Vogels blij met Salsa Terra Sprookjesbos    14/06/2012


In het natuurgebied Salsa Terra Sprookjesbos aan de rand van Zoutelande is de honderste vo­gelsoort gespot. Een groot suc­ces voor een klein stukje natuur als dit, volgens vogelliefhebber Jos Boot. „Het bos begint nu ein­delijk goed te groeien."

door Pieter van Geldere.       Foto Ruben Oreel
I
n het natuurgebied tussen vakantiepark Het Kunstlicht en Zoutelande worden op­vallend veel vogels waarge­nomen. De teller staat nu zelfs al op 101. Helemaal verassend is het trouwens niet. Jos Boot, lid van de Vogelwerkgroep Walche­ren, heeft er een verklaring voor.

„Dit kleine gebied kent veel varia­tie in flora en fauna. Verschil in lang en kort gras, rietkragen en het kreekje. Dat zijn allemaal om­gevingsfactoren die vogels aantrek­ken. De zwaluwen die aan de rand van het dorp een aantal nestjes hebben gebouwd, zag je voor de aanleg van dit bos niet. Die nestjes bouwen ze nu met modder van de kant van de kreek. Rond het park staan ook een paar paarden en ezels in de wei. ok dat draagt weer bij aan de natuurlijke uitstraling van het gebied. Op de achtergrond heb je de duinen, dat is toch een prachtige omgeving om in te wan­delen." Tijdens de aanleg van het park is rekening gehouden met het gedrag van diverse vogels. Zo is op verschillende stukken de on­dergrond expres hobbelig gemaakt zodat de dieren in de kuiltjes naar voedsel kunnen zoeken. Als je er rondloopt kun je het eigenlijk geen bos noemen. Het ligt er alle­maal nog open bij. Dat heeft vol­gens Boot te maken met de eerste paar voorjaren die de aanplant heeft doorstaan. „Het bos is in 2006 aangeplant en heeft door een aantal droge periodes een moeiza­me start gekend. Nu begint het ein­delijk goed te groeien. Aan de an­dere kant hoeft voor mij de be­groeiing niet hoger te wordenom het zicht voor de vogels niet te be­perken. Ook de wandelaars die hier langskomen kunnen zo meer zien. Er wordt daarom ook een wandelroute gekoppeld aan be­staande routes opWalcheren. Van­af de paden krijg je weer een an­der beeld van je eigen omgeving."

O
ok andere dieren worden in het gebied waargeno­men. Regelmatig lopen er reën en hazen rond. De eigenaar van de naastgelegen mini- camping heeft enkele vogelkasten staan waarin met succes een aantal to­renvalken zitten. In de schuur van dezelfde camping zitten een paar kerkuilen.

Aangezien er tussen Westkapelle en Vlissingen veel vogelgroepen de Westerschelde oversteken, ko­men er in het bos ook veel trekvo­gels langs. Boot: „ De vogels zijn ook wel eens moe na al dat vlie­gen en ploffen dan hier neer. De sterkere vogels vliegen vanafWest­kapelle naar de overkant, de vogels die wat minder zeker zijn buigen eerst nog af richting Vlissingen. Door die vogeltrek is er het hele jaar door vanalles te zien. In de winter hebben we een Rode Wouw gezien en ook een ijsvogel heeft het gebied al eens aange­daan. " Op het bord van Staatsbosbeheer aan het begin van het bos (foto) staat een afbeelding van de spotvo­gel. Boot:„Ik heb telkens afge­vraagd waar ik deze vogel kon zien maar uiteindelijk hoorde ik van een collega dat dit dier de geluiden van andere vogels imiteerd. Het zoeken van vogels doe je voor meer dan de helft met je oren. Dat maakt het dus lastig om hem te vinden. Het is dan ook leuk dat juist deze vogel als honderdste is gespot."