Waterschap dreigt.

Waterschap dreigt met ontruiming huizen van pachters in Zoutelande

door Henk Postma ZOUTELANDE - Waterschap Scheldestromen heeft de eigenaren van zestien woningen en twee hotels in Zoutelande voor het blok gezet.

 

Als ze niet snel twintig keer hogere erfpachtsommen betalen, moeten ze hun bezittingen per 1 september ontruimen. ,,We worden allemaal onze huizen uitgegooid", zegt Joris Mees, die optreedt als woordvoerder van de pachters.

De eigenaren bekijken nog de juridische mogelijkheden om onder de 'extreme' verhoging uit te komen van de huur voor de grond om en onder hun bezittingen. Volgens Mees zijn er twee mogelijkheden: alsnog onder protest betalen en daarna via de rechter proberen de verhoging zo veel mogelijk terug te draaien of meteen bij de rechter in het geweer komen tegen ontruiming. Ze hebben er een gespecialiseerde advocaat voor in de arm genomen. Die adviseert twee arresten af te wachten over soortgelijke zaken.

Ruim twee jaar terug zijn in de Tweede Kamer al vragen gesteld over de kwestie. Daarna kwam het waterschap met een soepeler overgangsregeling. Maar tot dusver weigeren de eigenaren de verhogingen te betalen.

Het gaat deels om vakantiewoningen, deels om permanent bewoonde huizen in het 'woeste duingebied'. De verhogingen variëren van 200 naar 8.000 euro, of van 600 naar 12.000 euro per jaar. Het is de eerste verhoging sinds dertig jaar. Volgens het waterschap is de prijs van de grond in die periode zo veel gestegen, en is altijd te weinig in rekening gebracht.