Waterschap gedraagd zich als feodale heer


‘ Waterschap gedraagt zich als feodale heer’door
 Nadia Berkelder DISHOEK – Al bijna drie jaar zitten de eigenaars van veertien huizen in de duinen bij Zoutelande in onze­kerheid over de kosten voor de erf­pacht die ze moeten betalen aan het waterschap. 

Gisteren kwamen alle eigenaren naar de rechtbank in Middelburg, samen met Waterschap Schelde­stromen. Het schap heeft de erf­pacht voor de woningen drastisch verhoogd, soms met een factor 22; de eigenaren weigeren die verho­ging te betalen. Ze vinden het be­drag onredelijk. Bovendien vin­den ze dat het waterschap slecht communiceert en niet inzichte­lijk maakt waarom de bedragen zo hoog zijn.

De pachters hebben geen keuze, zei Rikkert Hoekstra, de advocaat van het waterschap: de bestaande erfpacht was beëindigd en het wa­terschap heeft het recht om een nieuw erfpacht aan te gaan, onder nieuwe condities. De mensen die eerder een overeenkomst hadden, hebben bovendien geen recht op vergoeding voor het huis dat op de grond staat, betoogde hij.

Daar wringt de schoen: mensen hebben eigendommen staan op de grond, huisjes (of bedrijven) die soms al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw in de familie zijn. Huisjes waar veel geld in is
 gestoken, waar nu soms nog een hypotheek op rust en die nu, zo vertelde een eigenaresse aan de rechter, onverkoopbaar zijn ge­worden door de onzekerheid over de erfpachtsom.

„Het waterschap gedraag zich als een feodale leenheer”, zei advo­caat Eduard de Geer namens de ei­genaren. „Er is een machtsverhou­ding. Pachters dreigen hun huis te verliezen. Het rücksichtlos beëindigen van de erfpacht is een schoolvoorbeeld van een nietsont­ziende machtsgreep.” Volgens hem vraagt het waterschap veel te veel geld: in vergelijkbare geval­len elders in het land worden veel lagere bedragen gevraagd. Boven­dien is de procedure die leidt tot vaststelling van dat bedrag daar transparant. „Het is de plicht van de overheid om belangen af te we­gen, niet om een zo hoog mogelij­ke prijs te krijgen.”

De rechter leek gevoelig voor dat standpunt. De pachters krijgen zes weken om hun argumenten schriftelijk in te dienen. Daarna reageert het waterschap. Daarna neemt de rechtbank een besluit.
 


 Huiseigenaren en het water­schap stonden gisteren bij de rechter. Inzet: de hoogte van de erfpacht.