Werk voor sport, kerk en Oranj

Werk voor sport, kerk en Oranje beloond

ZOUTELANDE - Voor zijn vrijwilli­gers werk voor onder meer de sport en voor de kerk heeft Jan Louws uit Zoutelande gisteren een koninklijke onderscheiding ont­vangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Louws heeft zich ingezet voor voet­balvereniging de Meeuwen en Oranjevereniging Zoutelande. Daarnaast is hij actief voor Stich­tingWelzijn Veere, Marathon Zee­land en is hij voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Zoute­lande. In 2006 is Louws lid gewor­den van de projectgroep tbv de res­tauratie van de Catharinakerk te Zoutelande. Hij ontving zijn ko­ninklijke onderscheiding bij de in­gebruikname van de kerk.
Burgemeester Van der Zwaag felici­teert Jan Louws met zijn lintje.