Winkelcentrum op de schop.

REVITALISATIE 
‘Winkelcentrum is doodsteek voor dorpskern’
 
Winkeliers Zoutelande overwegen actie tegen mogelijk winkelcentrum bij nieuw voetbalveldencomplex.


door
 Henk Postma ZOUTELANDE – ,,We zien nu pre­cies gebeuren waar we drie jaar ge­leden al voor waarschuwden”, zegt voorzitter Kees Bierens van de plaatselijke ondernemersvere­niging Zomid: de bouw van een compleet nieuw winkelcentrum bij de voetbalvelden, ten koste van de bestaande winkels.
Sjaak Koets, die in het dorp een grote kleding- en cadeauwinkel runt, formuleert het nog wanhopi­ger: ,,Dit wordt de doodsteek voor
 de Langstraat”, doelend op het winkel- en horecagebied in de kern van Zoutelande.
Maar volgens Johan van den Berg, die met zijn supermarkt naar de gewraakte plek verhuist, is dat al­les loos alarm.
Oké, bakker Bliek verhuist waar­schijnlijk mee, en er komt horeca, maar dan blijft nog slechts één unit beschikbaar voor nog een winkel. De overige ruimte trekt hij deels bij zijn supermarkt en wordt voor het andere deel waar­schijnlijk verhuurd aan de VVV.
Daar blijft het bij, verklaart hij met de hand op het hart.
Maar de bouwvergunning, die nu in procedure is, rept van een su­permarkt plus zes winkelunits.
,,Al met al zo’n zevenhonderd vierkante meter voor extra win­kels en horeca. Dat is meer dan we hier in de hele dorpskern heb­ben. Zoiets zuigt de hele Lang­straat leeg”, vreest Koets.
Ondernemers in de dorpskern overleggen nu met hun branche­organisaties over mogelijkheden de bouwvergunning aan te vech­ten. Die spoort met het bestem­mingsplan dat twee jaar terug is vastgesteld. Maar er is toen geen distributieplanologisch onder­zoek verricht, meent Koets een handvat te hebben voor bezwaar.
Dat de supermarkt verhuist, is ak­koord. Die heeft nu eenmaal meer ruimte nodig.
En Koets heeft er ook geen pro­bleem mee dat de bakker meever­huist, ook als kost hem dat een huurder. Wat dwars zit is de mo­gelijkheid dat een heel winkelcen­trum kan wordt gerealiseerd, met honderd parkeerplaatsen voor de deur. ,,One-stop shopping, dat be­tekent dat toeristen de dorpskern straks links kunnen laten liggen”, aldus Koest.
SGP-wethouder Jaap Melse wuif­de bezwaren altijd weg met het verhaal dat het supermarktcom­plex kan renderen met voorzienin­gen als scooter-verhuur, de Rabo bank en een VVV. Maar die digita­liseren, en stoten juist kantoren af. Dus daar vertrouwt Koets niet op. Bouwer Fraanje kan ook nog geen uitsluitsel geven. ,,Er wordt nog volop naar een passende in­vulling gezocht.”

 Vrijwel de hele kerkring gaat tegen de vlakte. De provincie stelt 175.000 euro sloopsubsidie beschikbaar, op voorwaarde dat er binnen drie jaar nieuwe vakantieappartementen, horeca en wellicht ook nog winkels staan.