En ze lieten alles bij het oude zoals het was

TOEKOMSTVISIE ZOUTELANDE Eigenaar supermarkt eist voor de zomer definitief besluit van gemeente Veere over verhuizing
'Ik blijf niet oneindig
wachten op nieuwe toekomst'

 

door Maurits Sep
D
at de omwonenden van de Noordendol­fer in Zoutelande geen voetbalvelden naast zich dulden, snapt Johan van den Berg best. Maar het geduld van de super­markteigenaar, die al zeventien jaar vraagt om een andere plek met meer ruimte, raakt nu wel op. „Voor de zomer moet de gemeen­te een defintief besluit nemen, an­ders gaat de stekker eruit. Dan gaat de supermarkt dicht." Een plan van de gemeente Veere voor verhuizing van de voetbalvel­den van de Westkapelseweg naar de Noordendolfer en vervolgens verplaatsing van Spar Van den Berg van de Langstraat naar de oude voetbalvelden is maandaga­vond afgeschoten. Zowel dorpelin­gen, dorpsraad en dus ook ge­meenteraad zien er niks in. Vooral dreigende procedures van omwo­nenden van de Noordendolfer hiel­den het plan tegen. Van den Berg heeft in de Lang­straat 250 vierkante meter winkel­oppervlak. Al sinds 1993 vraagt hij om een locatie voor een winkel die ruim drie keer zo groot is ( 900 vierkante meter vloeroppervlak en dan nog ruimte voor non-food zo­als pannen en een magazijn; in to­taal 1500 vierkante meter). „We zijn uit ons jasje gegroeid. Ik wil een volwaardige super hebben. We hebben meerdere behoefte-on­derzoeken laten doen en die wij­zen uit dat er in Zoutelande be­langstelling voor zo'n winkel is."
Het meest recente is anderhalf jaar oud, het oudste dateert alweer van 1993. Wordt hij af en toe niet moe van de traagheid waarmee alles ge­paard gaat? „ Ach." De winkel draait intussen gewoon goed. „We vallen heus niet om als we n0g wat langer moeten wach­ten op een besluit. Maar ik blijf niet oneindig wachten op een toe­komst die misschien ooit komt. Er moet snel een knoop worden door­gehakt, anders stop ik ermee. Dan heeft Zoutelande geen supermarkt meer."
Desnoods, oppert Van den Berg, maakt hij er een seizoenswinkel van die alleen in de zomer open is. En de rest van zijn tijd? „Er is niks concreets maar er speelt altijd wel wat. Ik ben 41. Ik heb mogelijk­heden genoeg." Wethouder Jaap Melse beloofde maandagavond dat hij voor de zo­mer met een alternatief plan komt. Als hij Van den Berg wil ple­zieren, moet hij de supermarkt ver­plaatsen naar de locatie Langen­dam, naast de brandweerkazerne. „ Dat heeft mijn absolute voorkeur. Ik wil daar samen met de voetbal­club naartoe. Dan kunnen we sa­men gebruik maken van dezelfde parkeerplaatsen. Bij ons is het druk in de zomer, en bij hun in de winter. En wij willen hoe dan ook weg uit het centrum en naar de rand van het dorp. Bij de ingang van Zoutelande zijn we beter zicht­baar en de vrachtwagens hoeven het dorp niet meer in. Maar met de gemeente was tot nu toe niet te praten over die locatie, omdat er naast de kazerne een bosgebied ligt."

Van den Berg heeft gisterochtend meteen een afspraak gemaakt met de gemeente om te praten over een oplossing.
De supermarkt is in de Langstraat uit zijn jasje gegroeid en wil verhuizen naar de rand van het dorp, het liefst naar de Langendam. foto Ruben Oreel

Het beste voor Zoutelande
Iedereen heeft het beste voor met Zoutelande. Maar niemand is het eens over wat het beste is. De tijd werkt alleen maar in het na­deel van het kustdorp.

door Maurits Sep
D
e verhuizing van de voetbalvelden en de su­permarkt verdeelt Zou­telande en daarmee de politiek. Wethouder Melse moet de impasse voor de zomer zien te doorbreken. Dat heeft hij de raad beloofd en de eigenaar van de su­permarkt eist het ook, anders gaat de winkel dicht.
En zomer is het al snel. Het is op­merkelijk dat Melse denkt binnen drie maanden een oplossing te hebben, terwijl er al dik zeventien jaar vruchteloos over een nieuwe supermarkt wordt gesproken. B enWhebben de verhuizing van de supermarkt gekoppeld aan de verplaatsing van de voetbalvelden.
Als die velden vrijkomen, kunnen er behalve een supermarkt ook huizen worden gebouwd. Dat le­vert het geld op dat nodig is voor nieuwe sportvelden. In een tijd waarin er nauwelijks geld is, zoals nu, lijkt dat een verstandig beleid.
Maar in dit geval maakt het college het zichzelf juist moeilijker.
De supermarkt wil immers liever naar de Langendam (in het zicht naast de brandweerkazerne) dan naar deWestkapelseweg (uit het zicht achter de tennisbanen). En VV De Meeuwen hoeft zelf niet per se weg, maar wacht wel met smart op hoognodige renovatie van velden en accommodaties. Dat kost 1,2 miljoen euro, aldus Melse, die dat liever investeert in een nieuw dan in een oud complex.
De voetbalclub wil een nieuw on­derkomen zodat ook sportief bete­re tijden aanbreken. En als dat op een andere plek moet, dan het liefst op de Noordendolfer. Maar dat wordt door de buurtbewoners niet geaccepteerd. Die zien de club liever op de Langendam. Dat wil­len De Meeuwen dan weer niet; daar is het te open en dus te win­derig. De super wil wél naar de Langedam, maar dat ziet de ge­meente weer niet zitten.
Zo weet iedereen in Zoutelande wat het beste is voor de ander, zon­der dat ze het samen eens worden. Intussen tikt de tijd genadeloos door. En dreigt het hele dorp te verliezen, sportief en economisch.