Zoutelande krijgt kindcentrum

Zoutelande krijgt kindcentrum

In het toekomstig kindcentrum in Zoutelande vloeien straks onderwijs, opvang, muziek en sport samen.

door
 Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE  Het wordt een uniek centrum, is de overtuiging van alle betrokkenen die volgend jaar het nieuwe multifunctioneel centrum aan de Westkapelseweg in Zoutelande betrekken. 
De samenwerking tussen de Primasscholengroep, Kinderopvang Walcheren (KOW), Zeeuwse muziekschool, Zoutelandse dorpsraad en de diverse plaatselijke muziek- en sportverenigingen moet het pand in aanbouw tot leven
 brengen. Voor jong en oud. Het moet januari volgend jaar gebruiksklaar zijn. KOW en Primas scholengroep tekenden eind vorig jaar een intentieverklaring voor samenwerking. 
Plannen voor het Integraal Kindcentrum, zoals de officiële benaming luidt, zijn er te over. Kruisbestuiving is daarbij het sleutelbegrip. Elkaars kennis en ervaring gebruiken. Aan de uitwerking van de plannen en de opzet van een goede organisatie wordt nu hard gewerkt. Als sinds 2013 zitten
 de diverse partijen rond de tafel om het centrum van de grond te krijgen. 
Directeur Agnes de Jong van de Primas Scholengroep: „Kinderen van nul tot twaalf jaar vormen de rode draad. De basis is dat zij daar ononderbroken kunnen leren en spelen en zo hun talenten ten volle ontwikkelen. Ze kunnen er de hele dag verblijven. Kinderopvang zit er in Zoutelande op dit moment nog niet. Kinderen uit het dorp gaan naar opvang elders. We onderzoeken nu hoe groot die behoefte hier is. Voor- en naschoolse opvang is er wel al.”
 
„Het gebouw zit op een prachtige plek, zo onderaan de duinen. Vandaar dat we ook willen bekijken of we iets kunnen doen voor kinderen van toeristen. Het pand biedt ook alle gelegenheid om samen
 dingen te doen. Een aantal ruimtes wordt gedeeld door diverse groepen. Door mensen van diverse leeftijden, met verschillende activiteiten. Dat schept heel mooie mogelijkheden.” 
Onderwijswethouder René Molenaar is in z’n nopjes met de plannen voor het kindcentrum. „Kinderen van nul tot twaalf jaar krijgen zo een ononderbroken ontwikkelingslijn. Vanuit éen pedagogische visie worden ze begeleid naar het voortgezet onderwijs. Dit gaat verder dan een brede
 school. Het wordt een compleet nieuw hoofdstuk. De gebruikers zitten niet toevallig in hetzelfde huis, ze maken gebruik van elkaar. Je ziet langzamerhand kindcentra ontstaan. Het zou fijn zijn als het Rijk daar ook op inspeelt. Nu is er een potje voor peuterspeelzalen, een ander voor basisscholen en kinderopvang wordt betaald door ouders. Eén systeem voor kinderen van nul tot twaalf jaar zou mooi zijn.” 
De Willibrordusschool in het dorp kan in elk geval niet wachten om het gebouw te betrekken. De school wacht al jaren op nieuwe huisvesting. Het huidige schoolgebouw aan de Nieuwstraat voldoet al lang niet meer aan de eisen. De school telt nu 110 leerlingen in vijf groepen. Er werken tien leerkrachten.
 
Jong en oud gaan straks samen in het multifunctionele gebouw in Zoutelande. Er komt ook een kindcentrum.