Zoutelande wil kloppend hart terug

WILLIBRORDUSPLEIN 
Zoutelande wil kloppend hart terug.
19 mei 2015
De Zoutelandse dorpsraad hoopt op een nieuw leven voor het Willibrordusplein bij de Catharinakerk. Een ontwerp ligt er.

door Annemarie Zevenbergen ZOUTELANDE – Zoutelande stond op z’n achterste benen toen eind vorig jaar een eerste ontwerpplan voor de herinrichting van het Wil­librordusplein werd gepresen­teerd. ‘Te donker, te massief’ vond de goegemeente. Wat nu ter tafel ligt ziet er een stuk speelser en lichter uit concludeert de dorps­raad na het laatste overleg met de gemeente gisteren.
Lein Lievense, eigenaar van ne­gen panden aan het plein, her­haalt echter zijn reactie van vorig
 jaar. „Ik weet van niks hoor. Ik zie dit ook niet gebeuren. Als ik een aantrekkelijk bod zou krijgen, wil ik best verkopen. Maar dat komt er echt niet binnenkort. Zeker niet in deze tijd.” Grinnikend: „Nee, ik heb zelf geen plannen. Ik ben nu 64 jaar. Ik vind het wel ge­noeg zo.” Inzet is zoals gezegd het Willi­brordusplein bij de Catharinakerk in het kustdorp. Onderdeel van al­le nieuw- en verbouwplannen in het kustdorp. De provincie Zee­land wees augustus vorig jaar 37 projecten aan waar geld naar toe gaat voor verbetering van de parti­culiere woningmarkt. Een van die projecten is de sloop van wonin­gen rond het Willibrordusplein.
Een plein dat wel een facelift kan gebruiken menen veel dorpsbewo­ners. Dorpsraadslid Henny van Os: „In de meeste plaatsen is de kerkring het kloppend hart van het dorp. Dat was hier ook, tot de dijk is gelegd. Dat willen we graag terug.”
Het ontwerp behelst appartemen­ten aan de oost- en noordkant van het plein,aan deWestkapelse­weg en de hoekWestkapelse­weg- Nieuwstraat en grondgebon­den woningen aan de Nieuwst­raat. Onder de appartementen ko­men commerciële ruimtes; hore­ca en winkeltjes. Op nummer 28 aan het plein is de bouw van vijf recreatieappartementen overigens al in een vergevorderd stadium.
Quirien Karman van de gemeen­te Veere: „Naar aanleiding van reacties uit Zoutelande eind vorig
 jaar proberen we het geheel wat speelser te laten maken door de ar­chitect. Verschil in kleur van voeg­werk en stenen; verspringen in gootlijnen en variatie in dakkapel­len en kozijnen. Het blijft een ring van bebouwing, maar niet compact en massief. Uniek in dit ontwerp is de parkeergarage met op de begane grond 97 parkeer­plaatsen. Op het dak komt een ge­meenschappelijke tuin voor de toekomstige bewoners van het plein. Wij willen samen met de dorpsgemeenschap tot een goed plan komen. We verkeren nu nog in de ontwerpfase.”
Jeanette Marcusse, voorzitter dorpsraad: „Doorslaggevend is na­tuurlijk of een projectontwikke­laar alle panden kan verwerven.
Het ontwerp is daar op gericht.
De schets die er nu ligt, ziet er goed uit. Nieuw leven is hier wel nodig. We hebben gisteren ook om een goede parkeeroplossing langs het plein gevraagd.” Dorpsraadsleden Henny van Os (links) en Jeanette Marcusse (voorzitter) bij de Catharinakerk in Zoutelande. foto’s Izaäk Verkester